* รหัสลงทะเบียน (ดูในข้อแนะนำการลงทะเบียน) : 
...........................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ติดตั้ง :    
ยี่ห้อรถยนต์ : 
รุ่นรถยนต์ : 
ปีของรถยนต์ : 
สีของรถยนต์ : 
* ทะเบียนรถ : 
* เลขที่ตัวถัง : 
...........................................................................................................................................................................................
* ชื่อผู้ซื้อ : 
* นามสกุลผู้ซื้อ : 
บ้านเลขที่ : 
หมู่ที่ : 
ซอย : 
ถนน : 
ตำบล/แขวง : 
อำเภอ/เขต : 
จังหวัด : 
รหัสไปรษณีย์ : 
...........................................................................................................................................................................................
* โทรศัพท์มือถือ : 
LINE ID : 
Email : 
...........................................................................................................................................................................................


ท่านซื้อสินค้าอุปกรณ์ล็อคเกียร์จากผู้จำหน่าย
โปรดระบุชื่อผู้จัดจำหน่าย โชว์รูม / ร้านประดับยนต์ : 
จังหวัด (ร้านค้า) : 
...........................................................................................................................................................................................
กรุณายืนยันข้อมูลของท่าน : 
...........................................................................................................................................................................................
   
Copyright 2018, SIAM LOCKTECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.