ข้อแนะนำการลงทะเบียน กลับสู่หน้าแบบฟอร์มลงทะเบียน >> 

รหัสลงทะเบียน

1. ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ล็อคเกียร์สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง
     1.1 รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
     1.2 ฟรีกรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์สูญหายจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งเป็น ระยะเวลา 1 ปี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับความคุ้มครองหากผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. ช่องทางการลงทะเบียน
     2.1 ผ่านทางเว็บไซต์ www.locktechthailand.com
QR
     2.2 โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดข้อมูลของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3108111 หรือ 034-332016
     2.3 ส่งแฟกซ์ข้อมูลผู้ครอบครองรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์มาที่เบอร์ 034-332873
     2.4 ส่งไปษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท สยาม ล็อคเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
           เลขที่ 43/10 หมู่ที่ 1 ถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์ 73120


3. เมื่อระบบได้รับข้อมูลของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว จะมี SMS ยืนยันความคุ้มครองไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับ SMS ยืนยันความคุ้มครองให้โทรศัพท์ติดต่อมายังบริษัทฯ ที่หมายเลข 086-3108111 หรือ 034-332016
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
ที่ท่านได้ไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อปกป้องรถยนต์ที่คุณรักCopyright 2018, SIAM LOCKTECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.